CR munkaterületek

A Knorr-Bremse Corporate Responsibility stratégiája visszatükröződik azon a hat munkaterületen, melyeken a CR szempontjából meghatározó intézkedéseket összefogják és kidolgozzák. Ebben a folyamatban a „Stratégia és management“, valamint a „Kommunikáció és együttműködés“ területek alkotnak keretet a négy tartalmi munkaterülethez:

Stratégia és management

A Knorr-Bremse a stratégiai tervezést és az operatív folyamatokat a fenntarthatóságra vonatkozó szempontokat figyelembe véve végzi, és ezzel szisztematikusan a fenntartható értékteremtésre törekszik.

Termékek és partnerek

A Knorr-Bremse célzott megoldásterveket készít, amelyek összekötik az ügyfelek lehető legnagyobb fokú nyereségét a fenntartható értékteremtéssel. Szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal annak érdekében, hogy javítsuk termékeink biztonságosságát és a minőségét, szociális összeférhetőségét és csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásukat.

Munkatársak és vezetőség

A Knorr-Bremse megnyerő és biztos munkakörülményeket szeretne kínálni, ahol a bizalmat, a csapatmunkát, az esélyegyenlőséget és az egymással való korrekt és tiszteletteljes bánásmódot becsülik és megélik.

Környezet és klíma

A Knorr-Bremse az erőforrások felelősségteljes használatára törekszik, megpróbálja a minimumra csökkenteni a természetre és a környezetre való negatív hatásokat, igyekszik azokat, amennyire lehetséges, elkerülni és aktívan kihasználja a környezetvédelmi lehetőségeket.

Elkötelezettség és társadalom

A Knorr-Bremse síkra száll a szociális és társadalmi ügyekben és világszerte jó vállalati polgárként (corporate citizen) cselekszik.

Kommunikáció és együttműködés

A Knorr-Bremse arra törekszik, hogy nyitott és konstruktív párbeszédo folytasson a különböző érdekcsoportokkal, valamint rendszeresen és világosan tájékoztassa azokat a fenntarthatóságra irányuló tevékenységről.

A fenntarthatóság számunkra különösen lényeges témáit azok elemzése alapján rangsoroljuk. Az elemzésben az üzletünkre vonatkozó ökológiai és szociális kihívásokat összevetjük az igényekkel.. Különös figyelmet szentelünk az olyan témáknak, amelyek úgy az igénylők, mint az üzlet számára nagy jelentőséggel bírnak. A CR programunkat erre a anyagi mátrixra irányítottuk.

A témaköröket a következő kritériumoknak megfelelően vettük figyelembe és osztályoztuk:

  • Befolyásolja-e a vállalat tevékenységét jelenleg és a jövőben
  • A Knorr-Bremse befolyásolhatja-e a témaköröket
  • Van-e jelentőege az olyan belső érdekcsoportok számára, mint munkatársak, tulajdonos, management
  • Van-e jelentőege az olyan külső érdekcsoportok számára, mint ügyfél, hálózat, nyilvánosság
  • Melyek a fenntarthatóság irányítására, valamint a nemzeti és nemzetközi szervezetek beszámolására irányuló követelmények

Tel.: +49 89 3547 0
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Letöltések és szolgáltatások

További információ

Share