Értékek & irányelvek

 

A fenntartható és felelősségteljes vállalatvezetés szorosan kapcsolódik értékeinkhez és elveinkhez. Értékeink adják tevékenységünk alapját és kifejezik, kik vagyunk. A belső irányelvek és szabványok meghatározzák, hogyan tudjuk értékeinket átültetni a hétköznapokba.

Értékeink

Az öt vállalti értékünk eligazít minket napi tevékenységünkben, valamint a kollégákkal, a partnerekkel és a társadalommal való kapcsolatunkban:

Vállakozás – Elhivatottság – Megbízhatóság – Felelősség – Technológiai kiválóság

Irányvonalaink és elveink

A vállalaton belüli irányvonalak adják munkatársaink és üzleti területek tevékenységének alapját. Meghatározzák értékeink üzleti mindennapokban való megvalósítását:

 • Magatartáskódexünk világszerte rögzíti minden munkatársunk számára, mit értünk a felelősségteljes tevékenység alatt.
 • CR irányelveink definiálják a Knorr-Bremse vállalatnál a felelősségteljes tevékenység alapjait és stratégiai céljait.
 • A beszerzésre vonatkozó minőségi normák rögzítik a beszállítóinkkal szemben támasztott elvárásainkat a fenntarthatóságra vonatkozó szempontok tekintetében is.
 • Az egészségügyi, munka- és környezetvédelmi politikánkban magas szintű teljesítménynormákra kötelezzük magunkat.
 • Vezetési irányelveink mindenki számára iránymutatásul szolgálnak az alkalmazottak sikeres irányításához, valamint egyúttal figyelmeztetnek arra, hogyan értelmezik és valósítják meg példamutató szándékkal a vezetést a Knorr-Bremse vállalatnál.
 • Az ún. Local Care kötelezettségvállalásunkra vonatkozó belső irányelv a telephelyek számára rögzíti a szociális kötelezettségvállalás alapelveit.

Ezen túlmenően vállalkozói felelősségünket a nemzetközileg elismert elveknek és normáknak megfelelően rendezzük. Tevékenységünket az alábbiakat figyelembe véve végezzük:

 • az UN Global Compact elvei az emberi jogok, a munkanormák, a környezetvédelem és a korrupció elleni harc területén
 • az Egyesült Nemzetek által kiadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 • a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) konvencióinak határozatai
 • az Egyesült Nemzetek gazdasági és emberi jogi irányelvei
 • az International Association of Public Transport fenntartható feljlődésre vonatkozó alapokmánya (UITP Charta)
 • a nemzetközi szabványok, mint az ISO 14001 vagy az ISO 9001

Share