Press releases

Heinz Hermann Thiele halálát gyászolja a Knorr-Bremse

March 25, 2021

München, 2021. február 23. – A mai napon, 79 éves korában, Münchenben, családja kö-rében elhunyt Heinz Hermann Thiele, ismert üzletember és a Knorr-Bremse AG többsé-gi tulajdonosa, aki régóta állt az Igazgató Tanács és a Felügyelő Bizottság élén.

  • Heinz Hermann Thiele

Heinz Hermann Thiele Németország kiemelkedő üzletemberei közé tartozott. Üzleti vízióját követve több mint 35 év alatt a Knorr-Bremse Csoportot nehéz gazdasági helyzetben lévő középvállalatból nyereséges, világszerte sikeres nagyvállalattá fejlesztette, amely közel 30 ezer alkalmazottat foglalkoztat, és közel hétmilliárd euró körüli éves árbevételt realizál. Jelen-leg világszerte több mint egymilliárd ember bízza magát a vállalat úttörő technológiáira a vas-úti és közúti biztonság terén. Üzleti és személyes sikerei mellett mindig nagy hangsúlyt fekte-tett a társadalmi felelősségvállalásra. Patrónusként 2005-ben megalapította a Knorr-Bremse Global Care e.V. nevű nonprofit szervezetet, valamint világszerte számos egyéb társadalmi és tudományos projektet támogatott. Münchenben Thiele úr szponzorálta a Bajor Állami Operát, a Lenbach-házat, a müncheni Deutsches Museum-ot és a Müncheni Műszaki Egyetemet is. Számos egyéb elismerés mellett megkapta a Szövetségi Érdemkeresztet (Bundesverdienst-kreuz Erster Klasse), a Bajor Érdemrendet (Bayerischer Verdienstorden), 2015-ben pedig a Német-Brazil Personality Díjat.

Hosszú távon gondolkodó vállalkozóként Heinz Hermann Thiele majdnem 15 évvel ezelőtt külső vezetőknek adta át a vállalat irányítását. A 2018-as tőzsdei bevezetés szintén a Knorr-Bremse jövőbeli versenyképességét szolgálta. Ekkor nyílt meg a vállalat a tőkepiaci és más befektetők előtt. Ma az irányítás olyan tapasztalt vezetői csapat kezében van, amely a Felü-gyelő Bizottsággal, a felső vezetéssel és minden alkalmazottal együtt Thiele úr szellemiségé-nek megfelelően folytatja a Knorr-Bremse sikeres növekedését.

Thiele úr elkötelezett vállalkozóként a fegyelmet, a méltányosságot, a teljesítőkészséget és a felelősségvállalást tartotta legfontosabb alapelveinek. Ezen az alapon személyes elkötelezett-ségével a közepes méretű müncheni beszállító céget technológiai vállalatcsoporttá és világpi-aci vezetővé fejlesztette. E folyamat során az úttörő szerepet vállaló Thiele úr már egy korai időszakban nemzetköziesítési stratégiából indult ki. Már a hetvenes években stratégiailag fon-tos kapcsolatokat épített ki Észak-Amerikában és Japánban, valamint India, Dél-Amerika, Oroszország és különösen Kína akkoriban feltörekvőben lévő piacain, melyeken a társaság napjainkban is erős pozíciókkal rendelkezik. Folyamatosan építette ki a Csoport globális gyár-tási és értékesítési hálózatát, kiterjedt regionális értékteremtés és az ügyfelekkel tartott szoros személyes kapcsolattartás révén. Napjainkban a Knorr-Bremse több mint 30 országban több mint 100 telephellyel rendelkező globális vállalatcsoport.

Miután több mint két évtizeden át az Igazgató tanács elnökeként vezette a társaságot, Thiele úr 2007-ben leköszönt operatív vezetői szerepéről és a Felügyelő Bizottság elnökeként folytat-ta tevékenységét. E testületben mindvégig kamatoztatta tudását a társaság javára. Ugyanak-kor egyre inkább számos más vállalkozási és személyes érdeklődésének szentelte figyelmét.

Heinz Hermann Thiele 1941. április 2-án született Mainz városában. Miután a háború miatt elmenekült Kelet-Németországból, Vlotho-ban (Weser) és Minden-ben (Vesztfália) nőtt fel, ahol 1961-ben végezte el a főiskolát. Apja, aki 1945-ben tért vissza hadifogságból, ügyvéd-ként és közjegyzőként folytatta munkáját 1951-ben, azonban 1963-ban elhunyt, 61 éves korá-ban. Heinz Hermann Thiele szerény körülmények között nőtt fel, a Berlinben megsemmisült családi ingatlan elvesztését követően. Mindennek ellenére, Thiele úr képes volt jogi tanulmá-nyokba fogni a Müncheni Egyetemen az 1962/1963 évi téli szemeszter során. "Visszatekintve, hasznomra váltak a rendkívül szűkös pénzügyi körülmények és az apai gondoskodás fájó hiá-nya, abban, hogy a saját utamra lépjek", mondotta később Thiele úr.

1969-ben kezdte pályafutását a Knorr-Bremse-nél, a szabadalmi főosztály jogászi munkakö-rében. 1975-től megbízták a Haszonjármű Rendszerek üzletág fejlesztésével és bővítésével és 1979-ben a társaság Igazgató Tanácsba nevezték ki, ahol 28 éven át szolgálta a céget. 1987-ben a Csoport Igazgató Tanácsának elnöke lett és 1985-től a vállalatból folyamatosan tulajdonrészt szerzett. 2007 és 2016 között Thiele úr volt a Knorr-Bremse AG Felügyelő Bi-zottságának elnöke, majd 2020 júliusától elnökhelyettese. Heinz Hermann Thiele-t 2016-ban a Felügyelő Bizottság Tiszteletbeli Elnökének nevezték ki.

Heinz Hermann Thiele egész életét a Knorr-Bremse szolgálatának és más, vállalkozói tevé-kenységek széles körének szentelte. Egyedülálló és rendkívüli életutat hagyott hátra.

Az egész vállalat együtt gyászol a családdal.

 

Bucsai Edina

Tel: +36 76 511 738
Mobil: +36 30 428 5115
e-Mail: edina.bucsai@knorr-bremse.com

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Knorr-Bremse TruckServices
H-6000 Kecskemét, Georg Knorr u. 8.
Hungary

Kovács Beatrix

Tel: +36 1 2894 109
Mobil: +36 30 190 9710
e-Mail: beatrix.kovacs@knorr-bremse.com

Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems Budapest
H-1238 Budapest, Helsinki út 105.
Hungary

Press MailingShare