2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ-2019-00001

2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ-2019-00001

„Központi rendszer architektúra fejlesztése autonóm jármű tesztek és működtetéshez kapcsolódó szolgáltatásokhoz"

Pályázó(k) neve(i): Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Forrás megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére vissza nem térítendő támogatás
Megítélt összeg: 100 000 000 Ft
Projekt összköltsége: 104 768 470 Ft
Támogatás aránya: 95,45%
Projekt megvalósításának tervezett/ tényleges kezdete: 2019.10.02.
Projekt megvalósítás tervezett/ tényleges befejezése: 2020.09.30.

Projekt rövid összefoglalása:

A projekt során a konzorcium egy megvalósíthatósági tanulmányt készít egy autonóm járművek tesztelését, majd később azok működését támogató központi rendszer architektúra kialakításának lehetőségeiről. A rendszer a környezet egy digitális másolatát hozná létre valós időben, melyhez a „state of the art” legkorszerűbb technológia szükséges. Ilyen komplexitású rendszer jelenleg a világban nem elérhető, elméleti jellegű tanulmányok foglalkoztak eddig csak hasonlókkal. Megvalósítás esetén Magyarországon és a régióban elsőként jöhetne létre ilyen rendszer, mely az autonóm jármű kutatások szempontjából unikális eredmény lenne. A konzorcium célja a megfelelő partnerek bevonásával első körben a működőképes rendszer architektúrájának kialakítása. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, mint konzorciumvezető az egyetemen elérhető magas szintű és multidiszciplináris tudásával harmonizálja a projektben résztvevő partnerek munkáját. Az ausztriai partnerek bevonásával nemcsak országos szintű rendszer kialakítására van lehetőség, hanem országok közötti, összehangolt rendszerre, ami a régiót különösen jól képes pozícionálni az autonóm járművek tesztelése és később a működtetés területén. A projekt során egyértelműen azonosításra kerülnek amegvalósításhoz szükséges későbbi partnerek, akiket mindkét országból be kell majd vonni. A projektet Magyarországon a ZalaZONE tesztpálya is támogatja, hozzáadva a tudását és a szükséges elérhető autonóm tesztpálya egyedülálló lehetőségeiből adódó információkat. A későbbi megvalósítás során a tesztpálya egy első fázisa lehet a rendszer kipróbálásának és tesztelésének.

Share