Sajtóközlemények

A Knorr-Bremse kiváló számokat produkált 2018 első kilenc hónapjára

2018. november 28.

  • Sikeres az első nyilvános tőzsdei bevezetés: A részvényeket október 12-én, piaci esésből fakadó kihívások közepette hozták forgalomba
  • Nagy mértékű növekedés: A bevételek 9,5%-kal 4994 millió euróra nőttek 2018 első kilenc hónapjában. Mindkét szegmens hozzájárulása pozitív
  • Javuló jövedelmezőség: Az EBITDA 12,6%-kal nőtt az előző évhez képest, így elérte a 876 millió EUR-t, az EBITDA-hányad pedig 40 bázisponttal 17,5%-ra nőtt (előző év: 17,1%)
  • Bőséges rendelésállomány: A rendelésállomány az előző évhez képest 11,9%-kal 4449 millió EUR-ra nőtt, ami kedvező középtávú kilátásokat jelent.
  • Útmutatás a 2018-as pénzügyi évre: Bevételek: 6,6–6,7 milliárd EUR, EBITDA-hányad: 17,5%–18,5%

A Knorr-Bremse – a fékrendszerek globális piacvezetője, valamint a biztonsági szempontból döntő fontosságú vasúti és haszongépjármű-rendszerek vezető szállítója – ma immár tőzsdére bevezetett vállalatként közzétette az első kilenc hónapot lefedő eredményeit.

  • Knorr-Bremse AG München

  • Klaus Deller, CEO Knorr-Bremse AG

  • Ralph Heuwing, CFO Knorr-Bremse AG

Klaus Deller, a Knorr-Bremse AG ügyvezető igazgatója a következőket nyilatkozta: „Vállalatunk pontosan az elvárásainknak megfelelően teljesít. Szeptemberben a legfontosabb szakvásárokon megmutattuk, hogy mi vagyunk az iparág innovációs vezetője, valamint hogy az iparág továbbra is mércének tekinti vállalatunkat. Az, hogy átlag feletti K+F költségekkel rendelkezünk – melyek a bevételek 6,8%-át teszik ki – meghozza a maga gyümölcsét, és célunk, hogy a szektor megatrendjeire alapozva középtávon is átlag feletti növekedést érjünk el.” Ralph Heuwing pénzügyi igazgató elmondta: „A kilenc hónap számadatai ígéretünk szerint alakultak, és megerősítik hogy az év egészében kedvező fejlődést írunk majd le. Biztosak vagyunk abban, hogy a Knorr-Bremse a 2018-as tőzsdei bevezetés első évében is erős növekedést fog produkálni.”

Nagy mértékű és organikus fejlődés

A 2018-as pénzügyi év első kilenc hónapja során a bevételek 9,5%-kal, azaz 432 millió euróval 4994 millió euróra nőttek. Pénznem szerinti korrigálás esetén a bevételek további 2%-kal növekedtek volna.

A vasútijármű-rendszerek szegmensében a növekedés legfőképp az európai fékgyártás növekedésének, valamint az Ázsiában és Ausztráliában tapasztalható pozitív fejleményeknek köszönhető. Kínában a nagy sebességű vasutak terén tapasztalt mérsékelt csökkenést túlkompenzálta a tömegközlekedésben, a helyi és elővárosi vonatok és mozdonyok gyártásában, valamint az utópiacon tapasztalt növekedés. Továbbá az indiai személyszállításból származó bevételek és az észak-amerikai teherforgalom továbbra is növekedést mutattak.

A haszongépjármű-rendszerek szegmensében történő növekedés a magasabb teherautógyártási aránynak volt köszönhető, és az ebből származó bevételek az OE-üzletágban, legfőképpen Észak-Amerikában növekedtek. Mindazonáltal a többi piac is bevételi növekedést mutatott.

Az EBITDA és az EBIT-hányad tovább nőtt

2018 első kilenc hónapjában a vállalatcsoport 876 millió eurós EBITDA-t produkált, amely az előző év ugyanazon időszakához képest 98 millió EUR értékű vagy 12,6%-os növekedést jelent. Ennek eredményeképp az EBITDA-hányad 40 bázisponttal 17,1%-ról 17,5%-ra nőtt.

E növekedésre és a selejtezéssel kapcsolatos kisebb arányú leírásokra alapozva a vállalatcsoport 101 millió euróval, azaz 16,5%-kal 718 millió euróra tudta növelni az EBIT értékét.

A megrendelésállomány alátámasztja a középtávú kilátásokat

A Knorr-Bremse megrendelésállománya a harmadik negyedév végére elérte a 4449 millió eurót, amely rekordmagasságnak számít, és 11,9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Mindkét szegmens hozzájárult ehhez: a vasútijármű-rendszerekre vonatkozó globális megrendelések stabilak, a haszongépjármű-rendszerek szegmensében pedig a teherautógyártási ütem és a CPV továbbra is növekednek.

Szegmensek

A vasútijármű-rendszerekből származó bevétel 2633 millió EUR volt, amely 9,1%-kal magasabb, mint az előző évi érték. Az EBITDA értéke 499 millió EUR volt ugyanebben az időszakban, mely 19,0%-os EBITDA-hányadot eredményezett (előző év: 18,2%). Az EBIT-hányad 140 bázisponttal 15,8%-ra nőtt, főleg az ázsiai piacnak a hányadhoz való pozitív hozzájárulása miatt.

Ebben az időszakban a bevételek utópiaci része 40%-ot tett ki. Annak eredményeként, hogy az OE-üzletág nagy mértékben hozzájárult a bevételhez, ez egy kicsit kevesebb volt, mint az előző év 42%-os értéke.

A haszongépjármű-rendszerekből származó bevétel 2362 millió EUR volt, amely 9,8%-kal magasabb, mint az előző évi érték. Az EBITDA értéke 386 millió EUR-ra nőtt, ami enyhén növelte a hányadot 16,4%-ra (a 2017. évi érték ugyanezen időszakra vonatkozóan: 16,3%). Az EBIT-hányad 13,7% volt, mely az előző évi értékhez (13,4%) képest növekedést jelent. Ezért a szegmens szilárd eredményt ért el a bevételekhez történő 26%-os utópiaci hozzájárulás enyhe csökkenése ellenére (előző év: 28%), ami az észak-amerikai piacnak volt köszönhető.

Régiók

A regionális bevételi hozzájárulások a múlt évben szinte nem is változtak: Európa/Afrika: 49,4% (előző év: 50,0%), Észak-Amerika: előző év: 21,3% (előző év: 21,5%), Dél-Amerika: 1,6% (előző év: 1,6%), Ázsia/Ausztrália: 27,7% (előző év: 26,9%).

Beruházások és foglalkoztatás a múlt évben

2018 első kilenc hónapjában a vállalat 230 millió eurót fektetett be tárgyi és immateriális eszközökbe (előző év: 148 millió EUR). Ezeknek a tőkekiadásoknak a célja különösen a kapacitásbővítés, a termelékenység javítása és a csere volt. Ez a számadat magában foglalja a Federal Mogul súrlódóanyag-gyártási üzletét is. A K+F-kiadások a bevételek 6,8%-ára emelkedtek, ami az előző év azonos időszakához (6,7%) képest kis mértékű növekedést jelent.

Ebben az időszakban az alkalmazottak átlagos száma 2491-gyel 29 028-ra nőtt.

2018-as kilátások

Feltéve, hogy a gazdasági háttér stabil lesz, a vállalat 2018-ban a várakozások szerint 6,7–6,8 milliárd EUR bevételt fog generálni (2017-es év: 6,154 millió EUR), és az EBITDA-hányad 17,5 és 18,5% között lesz (2017-es év: 18,1%).

A középtávú kilátások változatlanok.

A teljes negyedéves jelentés elérhető a weboldalon a következő címen: www.knorr-bremse.com

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

Ez a kiadvány a Knorr-Bremse AG (a továbbiakban: Knorr-Bremse) független munkája. Tartalmazhat előrejelzési kijelentéseket, amelyek olyan kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkoznak, mint például a stratégia, a jövőbeli pénzügyi eredmények, az események, a versenyképes pozíciók és a termékfejlesztések. Ezek az előrejelzési kijelentések számos kockázattól, bizonytalanságtól és egyéb tényezőtől függenek, ideértve többek között a Knorr-Bremse közleményeiben – különösen a Knorr-Bremse éves jelentésének „Kockázatok” c. fejezetében – leírtakat. Amennyiben ezek a kockázatok, bizonytalanságok vagy egyéb tényezők megvalósulnak, vagy nem az alapul szolgáló elvárások szerint alakulnak az események, vagy a feltevések helytelenek, a Knorr-Bremse tényleges eredményei és teljesítménye jelentősen eltérhet az adott előrejelzési kijelentésekben leírtaktól. Ezeket az előrejelzési kijelentéseket úgy lehet azonosítani, hogy tartalmazzák a „várhatóan”, „akar”, „várható”, „célja”, „tervek szerint”, „véleménye szerint”, „becslések szerint” és az ezekhez hasonló jelentésű kifejezéseket. A Knorr-Bremse nem törekszik és nem vállal kötelezettséget arra, hogy az előrejelzési kijelentéseit rendszeresen aktualizálja és felülvizsgálja a várttól eltérő fejlemények szerint.

Ez a kiadvány tartalmazhat – az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszerben nem egyértelműen meghatározott – kiegészítő pénzügyi intézkedéseket, amelyek alternatív teljesítményi intézkedések (lehetnek) (nem GAAP-intézkedések). A Knorr-Bremse nettó eszközeit, pénzügyi helyzetét és működési eredményeit nem lehet kizárólag ezen alternatív kiegészítő pénzügyi intézkedések alapján vizsgálni. Semmilyen körülmények között nem helyettesítik a konszolidált pénzügyi beszámolókban meghatározott, illetve az alkalmazandó pénzügyi beszámolási keretrendszer szerint kiszámított teljesítménymutatókat. A hasonlóan elnevezett alternatív teljesítményi intézkedésekről beszámoló vagy azokat ismertető egyéb vállalatok által végzett számítás az azonos vagy hasonló terminológia használata ellenére eltérő lehet.

 

Eva Doppler

Tel: +49 89 3547 1498
Fax: +49 89 4444 54193
e-Mail: eva.doppler@knorr-bremse.com

Knorr-Bremse AG
Moosacher Strasse 80
80809 Munich
Germany

SajtólistaShare