Knorr-Bremse Rail Systems Budapest Design Challenge 2020

Design pályázatot hirdetünk mérnök hallgatók és gyakorló mérnökök számára

A Knorr-Bremse Budapestnél folyamatosan keressük a környezetbarát vasúti közlekedést támogató megoldásokat. Ennek két kulcs eleme a tömegcsökkentés és a hatékony szerkezeti kialakítás. A vonatokon rögzítési célokra használt speciális konzoloknál külön kihívást jelent a szilárdság, a merevség és a tömeg közti kompromisszum megtalálása.

Pályázati feladat

Konzol optimálása. Az optimálási feladat célja az alkatrész tömegének minimalizálása úgy, hogy a megadott mechanikai szilárdsági és gyárthatósági követelmények is teljesülnek. A pályázatnak tartalmaznia kell az optimált geometriát és a specifikációban részletezett, kapcsolódó dokumentációt.

Részvétel

A kihívásban való részvétel regisztrációhoz kötött, az alábbi űrlap kitöltése és a kihívás szabályaira, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogi nyilatkozatok elektronikus elfogadása szükséges.

A kihívás részletes leírását minden résztvevő e-mailben fogja megkapni, miután regisztrációjukat elfogadtuk.

Részvételi korlátozások

Jelen kihívásban nem vehetnek részt a Knorr-Bremse cégcsoportban dolgozó munkavállalók és egyéb szerződéses jogviszonyban álló magánszemélyek, valamint ilyen jogviszonyban álló jogi személyek munkavállalói, kivéve az iskola/diákszövetkezeten keresztül a Knorr-Bremse cégcsoportnál foglalkoztatott magánszemélyeket.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020.08.31.

Az optimált geometriát és a kapcsolódó dokumentációt (a specifikációban részletezett követelmények szerint) a

RailChallenge.BUD@knorr-bremse.com

e-mail címre kell elküldeni.
A melléklet maximális mérete 15 MB.

Az elbírálás kritériumai

 • Tömegcsökkentés aránya (optimált geometria tömege/eredeti geometria tömege)
 • A specifikációban ismertetett terhelési esetekben értelmezhető legmagasabb redukált feszültség értéke (Mises-féle)
 • Gyárthatóság
 • A zsűri átfogó értékelése

Díjazás

A top 5 legkönnyebb design, amely kielégíti a követelményeket díjazásban részesül a következők szerint:

 • 1. díj – br. 300 000 Ft
 • 2. díj – br. 250 000 Ft
 • 3. díj – br. 200 000 Ft
 • 4-5. díj – br. 100 000 Ft

Eredményhirdetés: 2020.09.28.

Jogi feltételek

A jelentkezéssel a résztvevők tudomásul veszik, hogy az általuk beadott pályázati anyagok (optimált geometria, dokumentáció) a Knorr-Bremse Hungária Kft. tulajdonjogát képezik, így annak minden, a jelen kiírással nem összefüggő felhasználása/megosztása/hozzáférhetővé tétel tilos.

A résztvevők a jelen kihívásban való részvétellel kijelentik és szavatolják, hogy a kizárólag jogtiszta vagy szabad felhasználású szoftvert használtak a pályázati anyag elkészítése során és hogy megvan minden jogosultságuk a jelen Kihíváson való részvételre, jogilag kötőerejű nyilatkozatok megtételére, kötelezettségek vállalására a Kihívással kapcsolatban. A résztvevők továbbá szavatolják, hogy nincs harmadik személyen joga vagy követelése a Kihívással kapcsolatban elkészített pályázati anyaggal szemben, amely akadályozná a jelen Kihívásban foglalt feltételek teljesítését.

A résztvevők tudomásul veszik és kötelezettséget vállalnak, hogy:

 • a Bizalmas Információkat szigorúan bizalmasan kezeli és azokat harmadik félnek nem adja ki;
 • a Bizalmas Információkat kizárólag a jelen kihívással összefüggésben használja fel;
 • a Knorr-Bremse Hungária Kft. előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül, az együttműködés és a jelen kihívásban meghatározottakon kívüli célból a Bizalmas Információt nem használja fel;
 • nem kezdeményez olyan szabadalmi, mintaoltalmi vagy egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó eljárást, amely a Bizalmas Információn vagy annak hozzáférhetővé tételén alapul.

A jelen kihívással összefüggésben Bizalmas Információnak minősül minden olyan adat, információ és dokumentáció, amely a jelen kihívással kapcsolatban a résztvevőnek megismerhetővé vált és amelynek tulajdonosa a Knorr-Bremse cégcsoport bármely tagja.

Szellemi alkotások jogára vonatkozó rendelkezések

A résztvevő a jelen kihívásban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elkészült pályaművére vonatkozóan 15 éves időtartamú felhasználási jogot biztosít a Knorr-Bremse cégcsoport minden tagjának részére, amelyből az első 5 éves időszakra vonatkozóan kizárólagos felhasználási jog illeti meg a Knorr-Bremse cégcsoport minden tagját a díjazott pályaművek esetén.

A felhasználási jog keretében a Knorr-Bremse cégcsoport bármely tagja jogosult az elkészült pályaművet a gyártási folyamatai során felhasználni, továbbfejleszteni, módosítani, sokszorozni, valamint a grafikai ábrát bármely marketing anyagban megjeleníteni.

A jelen pontban foglaltak ellenértékét a jelen kihívás szerinti díjazás összege tartalmazza.

Jelentkezés

Jelentkezés lezárult 2020. augusztus 31-én.

Letöltések és szolgáltatások

Share