Jogi nyilatkozat

A jelen honlapon megjelenített ingyenes információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A rendelkezésre bocsájtott információk helyességéért, teljességéért vagy aktualitásáért nem vállalunk semmilyen felelősséget. Felvilágosításra, javaslatra vagy tanácsadásra irányuló jogosultság nem vezethető le a rendelkezésre bocsátásból. A károkért való garanciavállalás alapvetően kizárt, amennyiben azt a részünkről nem szándékosságra vagy durva hanyagságra lehet visszavezetni.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a honlapokat bármikor megváltoztassuk, kiegészítsük, vagy megszüntessük.

A honlapjainkon elhelyezett, más internetes oldalra vonatkozó utalások a link elhelyezése időpontjában nem rendelkeztek semmilyen általunk felismerhető törvénytelen tartalommal. Ennek ellenére semminemű befolyással nem rendelkezünk e külső internetes tartalmak felett és ezennel kifejezetten elhatároljuk magunkat az ott megjelenített mindennemű tartalomtól. Különösen azt nem tudjuk garantálni, hogy a linkkel ellátott internetes megjelenés egyéb internetes oldalai kizárólag jogilag kifogásolhatatlan tartalmakkal rendelkeznek, mint ahogy azt sem, hogy a linkkel ellátott internetoldalt utólag nem változtatták-e meg jogilag kifogásolható módon.

Az oldalakon említett márkamegnevezéseket honlapjainkon nem mindig jelöltük meg. Ezennel utalunk arra, hogy azok ennek ellenére a megjelölésre vonatkozó jog hatáskörébe esnek.

Az általunk összeállított szövegek, programok, grafikák, valamint audio és videófájlok a használatra és felhasználásra vonatkozó jog hatáskörébe tartoznak és azokat csak a hozzájárulásunkkal lehet sokszorosítani vagy terjeszteni.

A felhasználó személyes adatainak megadása önkéntes és nem előfeltétele az általunk felkínált tele- vagy médialista használatának. A Tartományi adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) 33. §-nak értelmében utalunk arra, hogy saját további használatunkra a felhasználó bizonyos adatait rögzíthetjükk és feldolgozhatjuk.

Amennyiben a jelen a felelősség korlátozására vonatkozó nyilatkozat egyes cikkelyei nem, vagy már nem felelnek meg az érvényes jogi előírásoknak, az nem érinti a fennmaradó cikkelyek érvényességét.

Az alkalmazható médiaszolgáltatásokra vonatkozó állami szerződés (Mediendienste-Staatsvertrags ) értelmében a felelős: Eva Seifert.

Share