Tenders

——————————————————————————————————————————————————————————

ED_17-1-2017-0013

„Globális, Skálázható Haszongépjármű Rendszerek fejlesztése”

Pályázó neve: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Forrás megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére vissza nem térítendő támogatás
Megítélt összeg: 1 262 000 000 Ft
Projekt összköltsége: 4 142 000 000 Ft
Támogatás aránya: 30,47 %
Projekt megvalósításának tervezett/ tényleges kezdete: 2017.08.01.
Projekt megvalósítás tervezett/ tényleges befejezése: 2021.07.31.

Projekt rövid összefoglalása:
Az árufuvarozás mennyisége a fejlett országokban következő évtizedekben folyamatosan növekedni fog. Konzervatív prognózisok szerint az elkövetkező 25 évben csak Németországban 40%-kal fog növekedni a közúti árufuvarozás tonna-kilométerben mért volumene. Egész Európában és az Amerikai Egyesült Államokban hasonló a trend. A növekvő forgalom növekvő üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsájtást eredményez. A forgalomsűrűség növekedése növeli a baleseti kockázatokat. Az egész fejlett világban, így Európában és Magyarországon is tapasztalható hivatásos gépjárművezető hiány tovább fokozza a költségeket és a baleseti kockázatot.

A nagy, globális piacokat kiszolgáló járműgyártóknak egységes, skálázható járműarchitektúrákra van szükségük. A fejlett országok piacaira más funkcionális követelményű járművek szükségesek, mint a fejlődő országokba. Ennek oka többek között a költségekben illetve infrastruktúra adottságaiban keresendő.

Az üzemeltetők igényei, elsősorban a költségek csökkentésével kapcsolatosak. Ennek fő elemei a jármű beruházási költsége, az üzemanyagok költsége, a gépjárművezetők bérköltsége, a rezsiköltségek, a jármű amortizációja, a jármű karbantartásának költségei valamint az adók és biztosítás. Az összes költséget egybevéve Total Cost of Ownership-nek (TCO) nevezi az iparág.

A társadalom elvárásai közé tartozik többek között a károsanyag kibocsájtás és a balesetek kockázatának csökkentése.

A Globális, Skálázható Haszonjármű Rendszerek projekt célja olyan jármű-biztonsági rendszerkomponensek és architektúra fejlesztése, amelyek választ adnak az elkövetkező évtized fent vázolt kihívásaira és egyúttal az üzemeltetői és a társadalmi követelményeket optimálisan elégítik ki.

——————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————

DAOP-1.1.1/D-10-2010-0002

„A térség gazdaságfejlesztési koncepciójához illeszkedő, járműipari munkahelyteremtő és kapacitásnövelő fejlesztés a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kecskeméti gyáregységénél”

Pályázó neve: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Projekt megnevezése/Pályázat neve: A térség gazdaságfejlesztési koncepciójához illeszkedő, járműipari munkahelyteremtő és kapacitásnövelő fejlesztés a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kecskeméti gyáregységénél
Forrás megnevezése: ERFA
Beruházás helye (régió): Dél-Alföld
Beruházás helye (megye): Bács-Kiskun
Beruházás helye (helység): Kecskemét
Megítélt összeg: 947 009 053 Ft
Projekt összköltsége: 3 256 590 251 Ft
Támogatás aránya: 29,079773 %
Támogatási döntés dátuma: 2011. 09. 07.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2012. 05. 09.
Projekt megvalósításának tervezett/ tényleges kezdete: 2012. 05. 29.
Projekt megvalósítás tervezett/ tényleges befejezése: 2013. 12. 29.

Projekt rövid összefoglalása:
A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. alapvető stratégiai célja a kecskeméti gyár működési hatékonyságának fejlesztése a gazdasági válság következtében megváltozott piaci igényeknek (a jelentős mértékben módosult vevői viselkedésnek úgymint rövidebbé vált rendelési ciklus, egyre magasabb szintű minőségi elvárások, rövid szállítási határidő) és az újabb piaci kihívásoknak megfelelően. Az új gyár megvalósítása korszerű anyagáramlást tesz lehetővé, mely a jelenlegi termékek költségcsökkentését, a termékpaletta jövőbeli bővítését és a rugalmas vevőkiszolgálást segíti elő hosszú távon megalapozva a vállalat sikertényezőit. A projekt általános célja egy új, a jelen és jövő kor követelményeinek megfelelő gyár felépítése, mely hosszútávon lehetővé teszi a hatékony és magas minőségi gyártási körülmények megteremtését. Ez megalapozza a kecskeméti telephely gyártási kompetenciájának bővülését, tartós versenyelőnyt biztosítva a vállalatcsoporton belül.

——————————————————————————————————————————————————————————

GOP-1.3.2-09-2010-0021

„Előfejlesztési, szimulációs és rendszertervezési kapacitás és kompetencia erősítése a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft-nél”

Pályázó neve: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Projekt megnevezése/Pályázat neve: Előfejlesztési, szimulációs és rendszertervezési kapacitás és kompetencia erősítése a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft-nél
Forrás megnevezése: ERFA
Beruházás helye (régió): Dél-Alföld
Beruházás helye (megye): Bács-Kiskun
Beruházás helye (helység): Kecskemét
Megítélt összeg: 536 355 563 Ft
Projekt összköltsége: 1 019 271 200 Ft
Támogatás aránya: 52,62 %
Támogatási döntés dátuma: 2011. 03. 10.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2011. 05. 10.
Projekt megvalósításának tervezett/ tényleges kezdete: 2011. 01. 01.
Projekt megvalósítás tervezett/ tényleges befejezése: 2013. 12. 31.

Projekt rövid összefoglalása:
A. Termékfejlesztési kapacitás és képesség növelés: A gazdasági válság az iparágak közül talán legérzékenyebben a járműipart érintette, amely a válság okozta hatásokat részben strukturális, részben operatív, alapvetően költségcsökkentési eszközökkel kezelte. A költségcsökkentési megoldások a termékfejlesztési és kutatási területeket, ezeken belül is leginkább az értékesített termékhez nem közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket érintette. Ezeken a területeken került sor leginkább kapacitás csökkentésre ill. korábban tervezett bővítések leállítására és átütemezésére. A válság a fejlesztési folyamat rugalmasságának fontosságára is felhívta a figyelmet. Ez indokolja azt, hogy a vállalatcsoport a termékfejlesztési folyamat struktúráját elemezve úgy döntött, hogy a jövőben olyan elemekkel egészíti ki azt, amelyek növelik a fejlesztés hatékonyságát így csökkentve a fejlesztési ciklusidőt. A pályázat keretein belül a vállalat az alábbi 3 területen kíván fejlesztési kompetenciát bővíteni: 1. Az előfejlesztési kompetencia (kapacitás és eszközrendszer) erősítése 2. A mérnöki számítási kapacitás növelése és a termékfejlesztési folyamatba történő integrálása 3. Az applikáció-fejlesztési tevékenység felépítése, eszköz és folyamat hátterének erősítése B. Épített infrastruktúra: A vállalatcsoport döntése alapján a fenti kapacitás bővítés - szintén a rugalmasság és hatásfok növelés érdekében - Magyarországon kerülhet megvalósításra. A többlet mérnöki kapacitás (31 fő) és a szükséges eszközrendszer (mérőberendezések, próbapadok, tesztjárművek) elhelyezése Kecskeméten a gyár környezetében lehetséges.

——————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————

KMR_12-1-2012-0038

„Elektronikus Fékvezérlő Rendszer Nehéz Haszonjárművek Számára”

Pályázó neve: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft

Konzorciumi partner: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont
Projekt megnevezése/Pályázat neve:Elektronikus Fékvezérlő Rendszer Nehéz Haszonjárművek Számára

Forrás megnevezése. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
Beruházás helye (régió): Közép Magyarország

Beruházás helye (megye): Pest
Beruházás helye (helység): Budapest
Megítélt összeg: 485 518 230 Ft

Projekt összköltsége: 695 676 000 Ft

Támogatás aránya: 69,79%

Támogatási döntés dátuma: 2012.10.08.

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2012.12.06

Starting Date of the Project: 2012.10.01.
Closing Date of the Project: 2015.03.31

Short summary of the project:

"Az elmúlt 20 év során Knorr-Bremse az elektronikus járműirányítási rendszerek területén technológiai elsőbbségre és piaci vezető szerepre tett szert. A siker titka a folyamatos fejlesztésre, jobbításra szánt erőforrások, a piaci követelményekre adott gyors válasz és a járműgyártókkal való aktív együttműködés. Ez a stratégia meghozta eredményét, azonban elért egy korlátot is: a fejlesztői kapacitás egy meglévő technológia finomítására, vevői és piaci követelményekhez való hozzáigazítására fordítódott, de nem történt lényeges technológiai ugrás. Az üzleti és törvényi környezet változására és a vevői elvárások növekedésére azonban már nem lehet jelentősebb léptékű tartalmi újítás nélkül válaszolni. Erősödik a technológiai nyomás a konkurencia részéről is.

A fent említett folyamat következményeként került meghatározásra a projekt tárgya, ami az elektronikusan vezérelt, elsősorban nehéz haszongépjárművekben alkalmazható fékrendszer tesztelt prototípusának kifejlesztése. A rendszer egy központi vezérlőegységből, kisebb vezérlőegységgel ellátott működtető elemekből, és a vezérlési, ill. szabályozási feladatok ellátásához szükséges érzékelőkből áll. A legnagyobb hozzáadott értéket és know-how-t az új, modell alapú tengelyterhelés-meghatározás és szabályozási eljárás fogja képviseli, ami majd minden fő szabályzó funkciót átalakít. Erre elsősorban a haszongépjárművek aktív biztonságát szabályozó új EU-s előírások miatt van szükség. A főbb technológiai újításokat a komponensek terén többek között egy új elven működő lábfékszelep-elmozdulásérzékelő és az elfordulási sebességet mérő érzékelő integrálása egy másik komponensbe jelentik. Az utóbbi lépés által a vezérlőegység ebben a termékkategóriában először kikerül a vezetőfülkéből az alvázra. A projekt tárgyát képező fejlesztési feladatokat bp-i fejlesztőintézetünk önálló felelősségi körében végzi. "

——————————————————————————————————————————————————————————

Share