Jogi tájékoztatás /a felelősség korlátozása

A jelen rendszerben megjelenített ingyenes információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A rendelkezésre bocsátott információk pontosságáért, hiánytalanságáért vagy érvényességéért felelősséget nem vállalunk. A jelen rendszerben található tartalmak és információk nem jelentenek a német polgári törvénykönyv értelmében vett garanciát vagy garantált tulajdonságokat, és nem is értelmezhetőek akként. A tartalmak és információk rendelkezésre bocsátásából nem következik a tájékoztatásra, ajánlásra vagy tanácsadásra való igény. A károkért való felelősség alapszabály szerint kizárt, kivéve, ha a kárt társaságunk szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta, vagy ha egyéb kötelező jellegű rendelkezés ezt előírja.

A jelen weboldal tartalmáért a törvényi előírásoknak megfelelően vállalunk felelősséget. A weboldalon található tartalmak pontosságáért és hiánytalanságáért nem vállalunk garanciát. Harmadik fél weboldalára mutató hivatkozások és linkek nem jelentik azt, hogy azonosulunk az azok alatt található tartalmakkal. A tartalmak alapján nem vállalunk felelősséget az ott található adatokért és információkért. A hivatkozás alatt található tartalmakra nincs befolyásunk. A jogellenes, hibás vagy hiányos tartalmakért és valamely hivatkozás alatt található tartalom használatából eredő károkért ennek megfelelően nem vállalunk felelősséget.

Fenntartjuk a jogot a weboldal bármely időben történő módosítására, kiegészítésére vagy törlésére. Fenntartjuk továbbá a jogot a jelen jogi tájékoztatás időről-időre történő módosítására és a technikai vagy jogi változások szerinti kiigazítására.

Az oldalakon megemlített márkamegjelölések rendszerünkben nem mindig márkamegjelölésként szerepelnek. Felhívjuk figyelmét, hogy ennek ellenére a megjelölésekre vonatkozó szabályok hatálya alá esnek.

Az általunk létrehozott szövegek, programok, grafikák, valamint audio- és videofájlok felhasználási és értékesítési joga minket illet meg, sokszorosításuk vagy terjesztésük kizárólag hozzájárulásunkkal lehetséges.

Amennyiben a jelen katalógusban található információk használatából jogvita alakul ki, azokra kizárólag a német jogrend alkalmazandó.

Amennyiben a felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezések valamelyike nem vagy már nem felel meg az érvényes jogi előírásoknak, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Share