Sajtóközlemények

A Knorr-Bremse a jelenlegi, kihívásokkal teli környezetben is sikeresen indítja a 2020. évet

2020. május 28.

 • A Covid-19 világjárvány először Ázsiában, majd Európában és később Észak-Amerikában érinti 2020. első negyedévének üzleti teljesítményét.
 • Az üzleti modell rugalmas ellenálló képességét az élénk utópiaci üzletág erősíti.
 • Megbízható, stabil fejlődés: a bevételek mindössze 7,3%-kal, 1.627,5 millió euróra csökkentek.
 • Az idejében bevezetett intézkedéseknek köszönhetően erős nyereségességi szintek: Az előző évi 19,0%-hoz mért 17,8% EBITDA marzs is a versenytársakénál nagyobb fokú stabilitást mutat.
 • Az vasútijármű-rendszerek (RVS) szegmens rendelésállománya a Covid-19 hatásainak ellenére 6,6%-os növekedést mutat.
 • A haszongépjármű-rendszerek (CVS) szegmens minden régióban felülmúlja a piac összesített teljesítményét.
 • A tevékenységek rugalmasságát kétmilliárd eurós készpénzállomány biztosítja.

München, 2020. május 28. – A fékrendszerek globális piacvezetője, valamint a biztonsági szempontból döntő fontosságú vasúti és haszongépjármű-rendszerek vezető szállítója a mai napon közzétette 2020. első negyedévére vonatkozó eredményeit.

 • A Knorr-Bremse csoport főbb számadatai

Bernd Eulitz, a Knorr-Bremse AG elnök-vezérigazgatója: „A Covid-19 ez év első negyedévében kezdte érinteni üzleti tevékenységünket, méghozzá elsősorban Ázsiában. Számunkra a munkatársaink egészségének védelme, majd ügyfeleink részére vállalt szállítások megbízható teljesítése volt a legfontosabb. A világjárvány azonban megmutatta, hogy mennyire ellenállóképes a Knorr-Bremse üzleti modellje: A bevételeink jelentős részét biztosító utópiaci üzletágnak és a költségek ellenőrzés alatt tartása érdekében idejében bevezetett intézkedéseknek köszönhetően sikerrel tompítottuk a piaci visszaesés hatásait. Az európai és észak-amerikai piacokon a Covid-19 járvány legnagyobb mértékben várhatóan a második negyedév mutatóit érinti majd, míg ázsiai – különösen a kínai – piacainkról elmondhatjuk, hogy máris magukhoz tértek. A 2020. évet tehát összességében olyan lehetőségnek tekintjük, amelynek révén üzleti modellünk erősségét megbízható számadatokkal igazolhatjuk.”

A stabil utópiacnak köszönhetően ellenálló üzleti modell

A Knorr-Bremse csoport piaca a 2020. üzleti év első három hónapja során az azt megelőző hónapokhoz viszonyítva összességében gyengébben teljesített; a Covid-19 világjárvány hatásait a Társaság piacai sem kerülhették el – különösen Ázsiában, ezen belül is elsősorban Kínában. Amint az várható is volt, a globális haszongépjármű-gyártás terén a megrendelések csökkenésében is megmutatkozó, szinte kézzelfogható visszaesés következett be. A csoport új megrendeléseinek 2020. első negyedévi 1.588,0 millió eurós állománya az előző év hasonló időszakának 1.893,2 millió eurós összegéhez mérten 16,1%-os csökkenést mutatott.

A 2019. negyedik negyedévi stabil üzleti teljesítménynek köszönhetően a Knorr-Bremse AG 2020. első negyedévi megrendelés-állományának összege elérte a 4.652,5 millió eurót, ami mindössze 1,0%-kal marad el az egy évvel korábbi 4.700,5 millió eurós állománytól.

Ez év első három hónapjában tehát a Knorr-Bremse csoport bevétele az előző azonos időszakában elkönyvelt 1.755,3 millió euróról 7,3%-kal 1.627,5 millió euróra esett vissza. Miközben az RSV üzletág bevételei összességében csupán kismértékben maradtak el az előző évi szinttől, a tehergépkocsi-gyártás – főképp észak- és dél-amerikai piacainkon, de Európában is – várható lassulása és (különösen a negyedév első felében Kínában) ügyfeleink gyártási kapacitásainak leállása komoly mértékben érintette a CVS üzletág bevételeinek alakulását. Mindennek következtében az RVS üzletág bevételének a teljes bevételen belüli aránya az előző évi 52%-ról 55%-ra emelkedett.

A Knorr-Bremse csoport utópiaci üzletágának a teljes bevételen belüli aránya az előző évi 31,0%-ról 37,0%-ra nőtt. Abszolút értelemben ez 11,0%-os növekedést jelentett és komoly előrelépés volt a bevételeink és nyereségünk stabilizálásának irányában. A javulás a Covid-19 világjárvány nyomán az ügyfelek preferenciáiban bekövetkezett változásnak tudható be.

A járvány által az ázsiai-csendes-óceáni piacokra gyakorolt kezdeti hatások és az európai, valamint az észak- és dél-amerikai piacokon bekövetkezett jelentős lassulás ellenére a régiók jövedelemhez való hozzájárulása a 2020. év első negyedévében stabil maradt. A bevételek 2020. első negyedévi bevételei regionális megoszlásban:

 • Európa/Afrika 48% (előző év: 48%)
 • Ázsia/csendes-óceáni térség 29% (előző év: 27%)
 • Észak-Amerika 22% (előző év: 23%)
 • Dél-Amerika 1% (előző év: 2%).

Mindezek a trendek azt mutatják, hogy a robusztus üzleti modelljének és a vasúti járművekre és haszongépjárművekre helyezett hangsúlynak, valamint erős utópiaci üzletágának köszönhetően a Knorr-Bremse piacai továbbra is egyértelműen kiemelkednek a többi iparitermék-piacok közül és versenytársainál határozottan jobban teljesít.

Az idejében bevezetett intézkedéseknek köszönhetően erősek az EBITDA szintek

Az észak-amerikai és az európai haszongépjármű-piacok előrejelzések szerinti lassulására tekintettel a CVS részleg már 2019-ben szigorú költségszabályozási és intézkedéseket és egy hatékonyságnövelő programot vezetett be. 2020 első negyedévében ezek jelentős mértékben erősödtek és a csoport egészére vonatkozóan is bevezetésre és szisztematikus megvalósításra kerültek, ami tompította a Covid-19 világjárványnak a csoport EBITDA-hányadosára gyakorolt kedvezőtlen hatását. A jövőbe irányuló befektetések a megtakarításokat célzó intézkedések ellenére tovább folytatódtak, fenntartva a kutatás és fejlesztés intenzitását.

A Knorr-Bremse csoport 2020 első negyedévében (az előző évi 333,7 millió eurónál alacsonyabb) 290,2 millió eurós EBITDA értéket produkált. Az EBITDA-marzs 2020. első három hónapjában aránylag stabilan 17,8%-os szinten maradt (az előző év azonos időszakában mért 19,0%-kal szemben). A csökkenés egyéb tényezők hatásai mellett az árfolyamhatás következménye.

A Knorr-Bremse csoport EBIT értéke a bevételek csökkenésével párhuzamosan az előző év azonos időszakában mért 274,6 millió euróról 2020. első három hónapjában 224,0 millió euróra, így a vonatkozó marzs 15,6%-ról 13,8%-ra csökkent.

Üzletágak

Vasútijármű-rendszerek (RVS): a Covid-19 járvány ellenére is erős rendelésállomány és stabil nyereséghányad

A Covid-19 világjárvány következtében 2020. első negyedévében több ügyfelünk is ideiglenesen leállította tevékenységét, így az RVS üzletágban számos projekt megvalósítását felfüggesztették vagy elhalasztották. A késlekedés nélkül bejelentett piaci ösztönző intézkedések hatásai várhatólag csak a jelen pénzügyi év későbbi szakaszaiban jelentkeznek. A 2020. első negyedévében beérkezett új megrendelések állománya az előző év azonos időszakában rögzített 1.035,0 millió euróról először 15,5%-kal, 874,2 millió euróra visszaesett. Ezzel szemben az előző negyedévek erős üzleti teljesítményének pozitív hatásai eredményeként a teljes rendelésállomány éves alapon az előző évi 3.336,1 millió euróról 6,6%-kal 3.555,1 millió euróra bővült.

Az RSV üzletág 2020. első negyedévi bevételei éves összehasonlításban alig változtak, mindössze 2,1%-os visszaesést mutatnak: az előző évi 911,3 millió eurós összegről 892,2 millió euróra csökkentek. Az RVS üzletág jó teljesítményét összességében az erős utópiaci üzletágnak köszönheti. A szolgáltatások és a tehervonat és mozdony üzletág teljesítménye különösen Európában komoly növekedést mutat, miközben az első gyári beszállítói (OE) üzletág Ázsiában (különösen Kínában) a metrókocsi-gyártás erősödése mellett visszaesett. Az észak-amerikai tehervonat és mozdony üzletág 2020. első negyedévében gyengébben teljesített, míg az utópiaci üzletág örömteli növekedést mutatott. Az utópiaci üzletág teljesítménye meghaladta az előző évit.

Az árfolyamhatások kedvezőtlenül érintették az RVS üzletág EBITDA teljesítményét, amelynek hányadosa az előző első negyedévéhez mérten enyhe (1,0%-os) csökkenést mutatott. Az EBITDA értéke az előző év azonos időszakában mért 199,5 millió eurós összegről 186,1 millió euróra, míg az EBITDA marzs 21,9%-ról 20,9%-ra csökkent.

A haszongépjármű-rendszerek (CVS) szegmens minden régióban felülmúlja a piac összesített teljesítményét

Több egymást követő erős év után a haszongépjármű üzletágban 2020. első negyedévében az európai és az észak-amerikai piacokon is folytatódott az előre látható lassulás. A Covid-19 világjárvány kitörését követő első megrendelés-lemondásokkal párhuzamosan mindez a CVS részleg új megrendeléseinek az előző évi 859,4 millió euróról 16,8%-kal, 714,7 millió euróra csökkenéséhez vezetett. A megrendelés-állomány 19,2%-kal, a jelentős húzóhatások eredményeként kialakult erős előző negyedévi 1.377,1 millió euróról 1.113,2 millió euróra esett vissza.

Amint az várható is volt, a Covid-19 világjárvány kezdeti hatásai következtében a haszongépjármű-gyártás 2020. első negyedévében komoly visszaesést szenvedett el. A 2019. év első negyedévéhez viszonyítva a tehergépkocsi-gyártás világszerte összességében 27%-kal csökkent. Ezzel szemben 2020. első negyedévében a CVS részleg bevételei csupán 13,0%-os csökkenést mutattak: az előző év első negyedévében elért 846,1 millió euróról 735.8 millió euróra csökkentek. A CVS piaci részesedése minden régióban bővült és a tartalomnövekedés folytatódásával mérsékelte a piaci visszaesés hatásait. Az erős utópiaci teljesítménynek köszönhetően a szegmens összbevételen belüli részesedése az előző évi 23%-ról ez év első negyedévében 29%-ra bővült.

Az EBITDA 2020. első három hónapjában 23,5%-os csökkenéssel az előző évi 140,7 millió euróról 107,6 millió euróra esett vissza. A globális költségcsökkentési programnak és a hatékonyság növelésére irányuló, szisztematikusan megvalósított intézkedéseknek köszönhetően az EBITDA hányados az előző évi 16,6%-ról csupán 200 bázisponttal, 14,6%-ra csökkent.

A gyártás és az automatizálási projektek tőkeráfordítása, létszámadatok éves összehasonlításban

A Knorr-Bremse 2020. első negyedévében bevételeinek 5,0%-át (az előző évi 62,2 millió eurót meghaladó, 81,0 millió euró összeget) fektetett immateriális és tárgyi eszközökbe, ezzel is mutatva a Csoport hosszú távú növekedési és innovációs prioritásait. Az észak-amerikai gyártóhelyek (Huntington és Bowling Green) kapacitásainak folyamatos bővítése mellett különösen jelentős beruházások valósultak meg a gyártóhelyek pótlási, bővítési és automatizálási projektjeiben és a beszállítói eszköz és informatikai projektekben. Stratégiai beruházások valósultak meg továbbá a kormánymű-rendszerek üzletágban folytatott szoftverfejlesztés terén is.

Az alkalmazotti létszám 2020. március 31-én (28.663 fő) az előző év végéhez (28.905 fő) viszonyítva némi csökkenést mutatott. A Knorr-Bremse egyes országokban rövidített munkaidő bevezetésével igazította a munkaerő-kapacitást a munkamennyiség csökkenéséhez, így sikerült elkerülni a képzett munkaerő kényszerű elbocsátását.

A tevékenységek rugalmasságát kétmilliárd eurós készpénzállomány biztosítja

Márciusban a Knorr-Bremse további 750 millió eurós hitelkeret lehívására irányuló szándékáról számolt be. Ez a Covid-19 járványhelyzet további romlása és a visszaesés ütemének gyorsulása esetén is garantálja majd a tevékenységek rugalmasságát. Az 2020. első negyedévének végén kimutatott összesen 2,0 milliárd eurós készpénzállomány és a nullához közelítő adósságállomány rendkívül erős pénzügyi alapokat biztosít a társaság számára.

A 2019. évi teljesítménytől összességében elmaradó 2020-as kilátások

A Covid-19 világjárvány globális elterjedésére és a világ gazdaságára gyakorolt hatásira tekintettel továbbra sem lehet az év hátralévő részére vonatkozóan megbízható becsléseket kidolgozni. Különösen az észak-amerikai piacon uralkodik nagyfokú bizonytalanság a gazdaság várható alakulása tekintetében. A Knorr-Bremse AG igazgatósága úgy gondolja, hogy az ez évi bevételek és az idei EBITDA értéke jelentős mértékben elmarad az előző éviektől. Ennek következtében az EBITDA és EBIT marzsok is jóval kisebbek lesznek.

A Társaság széles körű és következetes cselekvési program megvalósításával igyekszik csökkenteni a kedvezőtlen hatásokat. A bevételek további stabilizálása érdekében a 2019-ben elvégzett előkészületeket követően személyzet- és költségcsökkentési intézkedéseket vezettünk be. Ezek körében minden régióban sor került olyan költségcsökkentési programokra, amelyek részeként munkaerő-csökkentési intézkedéseket is végre kellett hajtanunk.

A jelenlegi helyzet a Knorr-Bremse csoport számos munkatársa számára igazán komoly kihívásokat hozott, sokan kényszerülnek rövidített munkaidőben vagy otthonról végezni munkájukat. Az Igazgatóság minden munkavállalónak köszöni a társaság iránti elkötelezettségét.

A teljes negyedéves beszámoló megtalálható itt: www.knorr-bremse.com.

 

Eva Doppler

Tel: +49 89 3547 1498
Fax: +49 89 4444 54193
e-Mail: eva.doppler@knorr-bremse.com

Knorr-Bremse AG
Moosacher Strasse 80
80809 Munich
Germany

SajtólistaShare

A Knorr-Bremse csoport főbb számadatai