Sajtóközlemények

Ugrásszerűen növekvő bevétel, jövedelmezőség és készpénzáramlás a Knorr-Brense AG-nál 2020. harmadik negyedévében

2020. november 19.

 • A járvány ellenére is rendkívül erős üzleti teljesítmény az idei év első kilenc hónapjában
 • Robosztus jövedelmezőség: 17,5%-os EBITDA-marzs 2020. első kilenc hónapjában az előző évi 18,5%-hoz képest
 • A III. negyedéves szabad pénzforgalom közel négyszeresére, 181,8 millió eróra nőtt 2020. II. negyedévéhez képest (47,5 millió euró); egyidejűleg növekvő célzott beruházás előremutató innovációs és technológiai stratégiai projektekbe
 • A beérkezett megrendelések 3,6%-os, a rendelésállomány 1,2%-os növekedése a III. negyedévben az erőteljes haszongépjármű-keresletnek köszönhetően
 • A vasútijármű-rendszerek (RVS) szegmens rendelésállományának 3,1%-os növekedése és bővülő EBITDA-marzs (20,6%-ról 21,6%-ra) az előző év harmadik negyedévéhez képest
 • A haszongépjármű-rendszerek (CVS) szegmens piacot lényegesen meghaladó növekedése és a beérkezett megrendelések 45,2%-os bővülése éves szinten
 • Megerősített egész éves előrejelzés 2020-ra: 5.900-6.200 millió euró közötti bevétel, 16,5-17,5% közötti működési EBITDA-marzs

München, 2020. november 19. – A Knorr-Bremse AG, a fékrendszerek globális piacvezetője, a vasúti és haszongépjármű-alrendszerek vezető szállítója a mai napon közzétette a 2020 első kilenc hónapjára vonatkozó eredményeit.

Frank Markus Weber, a Knorr-Bremse AG pénzügyi igazgatója a közölt eredményekről így nyilatkozott: „A Knorr-Bremse a főbb mutatók és marzsok tekintetében jelentős javulást ért el a második negyedévhez képest, csak az EBIT több mint 12 százalékkal bővült. A piacinál gyorsabb növekedés különösen a tehergépjármű-üzletágban volt megfigyelhető: a nyár óta jelentősen nőtt a kereslet Európában és Észak-Amerikában részben a haszongépjármű-gyártóknál bevezetett extra műszakoknak köszönhetően. Kínában a rendkívül erős II. negyedév után is igen kedvező volt a kereslet növekedése a húzó hatások miatt. Összességében a vasúti üzletág teljesítménye stabil nyereségszint mellett igen kedvezően alakul.”

„A tartósan kiszámíthatatlan piaci körülmények között továbbra is a jövedelem- és cash-flow stabilizáló intézkedések következetes végrehajtására, valamint az ellátási lánc biztosítására kívánunk fókuszálni a következő hónapok során. A költségszabályozás terén bevezetett rendkívül célzott megközelítés a jövőbe való beruházások megvalósítását fogja elősegíteni a továbbiakban is. Jó példaként a harmadik negyedév ígéretes cash-flow trendje említhető a megnövekedett beruházási aktivitás és kutatás-fejlesztési részarány mellett” - tette hozzá Weber.

A rendelésállomány szintje a változékony piaci környezet ellenére is magas

A 2020-as pénzügyi év első kilenc hónapjában a Knorr-Bremse Csoport piaci környezetét leginkább a koronavírus-világjárvány hatása határozta meg. A harmadik negyedévben már az idei év második negyedévéhez képest is jelentős javulás látható. A vasútijármű-szegmensben a legnagyobb mértékű visszaesés Európa, Kína és India piaci keresletében mutatkozott. A globális haszongépjármű-piac különösen az idei év második negyedévében tapasztalt komolyabb megingást a világszerte bevezetett korlátozó intézkedések és a haszongépjármű-gyártó létesítmények ezzel kapcsolatos bezárásai miatt. Ugyanakkor

Európa és Észak-Amerika piacain a nyár óta újabb keresletnövekedés volt megfigyelhető.

Ázsia - elsősorban a kínai haszongépjármű-gyártás teljesítményének köszönhetően - a tavalyinál jóval magasabb bevételre tett szert.

A Knorr-Bremse Csoport harmadik negyedéves beérkezett megrendelései tekintetében jelentős javulás látható mind a második negyedévhez, mint az előző év azonos időszakához képest (3% fölötti növekedés). A 2020. szeptember 30-án regisztrált 4.457,7 millió euró értékű rendelésállomány az előző évi, szintén magas 4.402,9 millió euróhoz képest 1,2%-kal nőtt. Az idei első kilenc hónap 4.355,0 euró összegű beérkezett megrendeléseinek csökkenése éves szinten 15,5% mértékű volt (2019. január-szeptember: 5.153,0 millió euró).

A Knorr-Bremse Csoport 2020. III. negyedévében 1.533,5 millió euró bevételt ért el (2019. III. negyedév: 1.711,1 millió euró), ami az idei év második negyedévéhez képest számottevő, 7,4%-os növekedésnek felel meg. Összességében a 2020 első kilenc hónapjában realizált bevétel 13,6%-os csökkenés mellett 4.589,3 millió eurót tett ki (2019. január-szeptember: 5.312,7 millió euró). A bevételcsökkenés mértéke konstans árfolyam mellett 12,5%.

A Knorr-Bremse Csoport utópiaci üzletágának részesedése a teljes bevételből látványos mértékben 37,1%-ra nőtt (2019. január-szeptember: 33,6%).

Mindez továbbra is a Knorr-Bremse üzleti modelljének stabilitását és rugalmasságát támasztja alá.

Magas szintű jövedelmezőség és erőteljes cash flow a COVID-19 világjárvány ellenére is

Az EBITDA 2020. harmadik negyedévében 9,5%-kal 268,7 millió euróra nőtt a második negyedévhez képest. Ugyanakkor a 2020-as pénzügyi év első kilenc hónapjában 804,2 millió eurót tett ki (2019. január-szeptember: 982,2 millió euró), ami éves szinten 18,1% mértékű csökkenésnek felel meg főként mennyiségi tényezők következtében. A koronavírus-világjárvánnyal összefüggő akcióprogramok mindkét üzletágban megvalósuló gyors bevezetése és az utópiaci bevételek növekvő részesedése miatt a 17,5%-os EBITDA-marzs továbbra is igen kedvező (2019. január-szeptember: 18,5%).

A csoportszintű EBIT 12,1 %-kal 194,6 millió euróra nőtt a második negyedévhez képest. Ugyanakkor a 2020-as pénzügyi év első kilenc hónapjában 24,4%-os csökkenés mellett 592,1 millió eurót tett ki (2019. január-szeptember: 783,0 millió euró), ami 12,9%-os EBIT-marzsnak felel meg (2019. január-szeptember: 14,7%). Az EBITDA-marzsénál nagyobb mértékű változás oka a megnövekedett beruházási aktivitás, valamint az ebből adódó magasabb értékcsökkenés és amortizáció.

Az első három negyedév szabad pénzforgalma elérte a 168,5 millió eurót (2019. január-szeptember: 355,3 millió euró). A koronavírus-járvány miatti bevételcsökkenés és a pénzeszközök nagyobb mértékű kiáramlása különösen a második negyedévben éreztette a hatását. 2020. III. negyedévében a jövedelem- és cash-flow stabilizáló intézkedések hatása továbbra is érezhető volt, és jelentősen nőtt a szabad pénzforgalom (181,8 millió euró; 2020. II. negyedév: 47,5 millió euró). A szezonális trendek miatt a IV. negyedévben is hasonlóan erős szabad pénzforgalom várható. A készpénz-konverziós ráta, azaz a szabad pénzforgalom nettó jövedelemhez mért aránya a harmadik negyedévben 129% volt, ami éves szinten (rendkívüli tényezőkkel kiigazítva) 90%, a második negyedévhez képest 41% mértékű növekedést jelent.

Szegmensek

A vasútijármű-rendszerek (RVS) szegmens rendelésállománya éves szinten 3,1%-kal nőtt 2020. III. negyedévében javuló jövedelmezőség mellett

A harmadik negyedévben a 3.400,5 millió eurós, éves szinten 3,1%-os növekedést mutató rendelésállomány (2019. január-szeptember: 3.296,9 millió euró) az RVS szegmens stabilitását és ellenállóképességét jelzi.

A teljes kilenc hónapos időszakban az RVS üzletág bevétele 8,2%-kal 2.562,5 millió euróra mérséklődött (2019. január-szeptember: 2.791,4 millió euró) a vasútijármű-gyártóknál keletkező bevételcsökkenés miatt. Ennek elsődleges oka Európában a tömegközlekedési járműgyártás (könnyű vasúti járművek, metrószerelvények), Észak-Amerikában a tehervasúti üzletág, míg Ázsiában a nagysebességű vonat- és mozdonygyártó üzletág visszaesésében keresendő.

Az 568,1 millió euró összegű EBITDA a teljes beszámolási időszakban éves szinten 6,2%-kal mérséklődött (2019. január-szeptember: 605,5 millió euró), ami az EBITDA-marzs javulását eredményezte (22,2%; 2019. január-szeptember: 21,7%). Az üzletágat tekintve Európában a kedvező termékösszetétel, míg Ázsiában a folyamatosan javuló jövedelmezőség gyakorolt pozitív hatást. Ezen kívül a koronavírus-világjárvány hatásainak mérséklését célzó költségcsökkentő program a jövedelmezőséget is kedvezően befolyásolta.

A haszongépjármű rendszerek (CVS) szegmens beérkezett megrendeléseinek jelentős (+45% mértékű) növekedése és a piacinál is jobb teljesítménye 2020 III. negyedévében az előző évhez képest

A CVS üzletág beérkezett megrendeléseinek 45,2%-os éves szintű növekedése a harmadik negyedév során a jelentősen javuló európai és észak-amerikai piaci becsléseket támasztja alá.

2020. első három negyedévének bevétele szeptember végi adatok alapján 19,7%-kal maradt el az előző évitől (2.026,3 millió euró; 2019. január-szeptember: 2.523,8 millió euró). A bevételcsökkenést főként a teherautó-gyártás világméretű visszaesése és az OE-üzletág csökkenő bevételei eredményezték elsősorban Európában és Észak-Amerikában. Ugyanakkor a CVS üzletág piacit meghaladó teljesítménye a járműfelszereltségi mutató (content per vehicle) és az utópiaci üzletág teljesítményének javulásával járt együtt. Az újonnan megszerzett, kormányrendszereket gyártó R.H. Sheppard további 29,4 millió eurós bevételgyarapodást eredményezett. Az Ázsiai régión belül Kínában tovább folytatódott az OE-üzletág bevételeinek lendületes növekedése az előző évihez képest.

Az utópiaci üzletág bevételből való részesedése éves szinten 28,3%-ra nőtt (2019. január-szeptember: 24,8%).

Az EBITDA 34,0%-kal 259,8 millió euróra mérséklődött az előző év azonos időszakához képest (2019. január-szeptember: 393,8 millió euró) mennyiségi tényezők következtében.

A 12,8 százalékos EBITDA-marzs éves szinten csökkent (2019. január-szeptember: 16,3%). A főbb - európai és észak-amerikai - piacok harmadik negyedéves bevételnövekedése a költségszabályozó intézkedések következetes végrehajtása mellett javuló jövedelmezőséget eredményezett 2020. I. félévéhez képest.

Régiók

A régiók bevételhez való hozzájárulása az év első kilenc hónapjában az ázsiai és csendes-óceáni térség számottevő üzleti növekedését jelezte. A bevételek regionális megoszlása 2020. szeptember végi adatok alapján a következők szerint alakult:

 • Európa/Afrika: 45% (2019. I-III. negyedév: 47%)
 • Ázsia/Csendes-óceáni térség: 33% (2019. I-III. negyedév: 28%)
 • Észak-Amerika: 20% (2019. I-III. negyedév: 24%)
 • Dél-Amerika: 1% (2019. I-III. negyedév: 2%)

Nagyszabású beruházások a jövőbe – a foglalkoztatotti létszám mérsékelt csökkenése éves szinten

2020 első három negyedévében a Knorr-Bremse a bevételei közel 5%-át kitevő, 230,0 millió euró értékű beruházást hajtott végre (2019. január-szeptember: 3,7%, 195,2 millió euró) előremutató kutatási és fejlesztési projektek, valamint immateriális javak, eszközök, gyárak és berendezések céljára. A fentiek a Knorr-Bremse hosszú távú növekedési és innovációs prioritásait is tükrözik.

A végrehajtott beruházások többek között az automatizált járművezetés, a kormányrendszerek-üzletág további fejlesztése és az elektronizálás területén valósultak meg.

Ez első három negyedévben az átlagos foglalkoztatotti létszám 2,6%-kal 28.800 főre mérséklődött (2019. január-szeptember: 29.562).

Megerősített egész éves előrejelzés 2020-ra

Az utóbbi negyedév erős teljesítményére és a negyedik negyedéves várakozásokra tekintettel a Knorr-Bremse AG igazgatótanácsa megerősítette a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó előrejelzését. A piac előrelátható kiszámíthatatlansága mellett a fejleményeket szoros figyelemmel kísérjük. A COVID-19 világjárvány további hatásaival számolva a Társaság bevétele 5,9-6,2 milliárd euró között (2019. évi beszámoló: 6.937 millió euró), a működési EBITDA-marzs 16,5-17,5% között várható (2019: 18,8%).

A teljes negyedéves jelentés elérhető a honlapon a következő címen: www.knorr-bremse.com.

A pénzügyi teljesítménymutatókhoz tartozó magyarázatok és összehasonlítások különösen a Knorr-Bremse AG 2019-es éves jelentésének 75. oldalától, valamint a 102. oldalon találhatók (link: https://ir.knorr- bremse.com/download/companies/knorrbremse/Annual%20Reports/DE000KBX1006-JA- 2019-EQ-E-00.pdf).

 

Bucsai Edina

Tel: +36 76 511 738
Mobil: +36 30 428 5115
e-Mail: edina.bucsai@knorr-bremse.com

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Knorr-Bremse TruckServices
H-6000 Kecskemét, Georg Knorr u. 8.
Hungary

Kovács Beatrix

Tel: +36 1 2894 109
Mobil: +36 30 190 9710
e-Mail: beatrix.kovacs@knorr-bremse.com

Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems Budapest
H-1238 Budapest, Helsinki út 105.
Hungary

SajtólistaShare