ED_17-1-2017-0013

„Globális, Skálázható Haszongépjármű Rendszerek fejlesztése”

Pályázó neve: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Forrás megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére vissza nem térítendő támogatás
Megítélt összeg: 1 262 000 000 Ft
Projekt összköltsége: 4 142 000 000 Ft
Támogatás aránya: 30,47 %
Projekt megvalósításának tervezett/ tényleges kezdete: 2017.08.01.
Projekt megvalósítás tervezett/ tényleges befejezése: 2021.07.31.

Projekt rövid összefoglalása:

Az árufuvarozás mennyisége a fejlett országokban következő évtizedekben folyamatosan növekedni fog. Konzervatív prognózisok szerint az elkövetkező 25 évben csak Németországban 40%-kal fog növekedni a közúti árufuvarozás tonna-kilométerben mért volumene. Egész Európában és az Amerikai Egyesült Államokban hasonló a trend. A növekvő forgalom növekvő üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsájtást eredményez. A forgalomsűrűség növekedése növeli a baleseti kockázatokat. Az egész fejlett világban, így Európában és Magyarországon is tapasztalható hivatásos gépjárművezető hiány tovább fokozza a költségeket és a baleseti kockázatot.

A nagy, globális piacokat kiszolgáló járműgyártóknak egységes, skálázható járműarchitektúrákra van szükségük. A fejlett országok piacaira más funkcionális követelményű járművek szükségesek, mint a fejlődő országokba. Ennek oka többek között a költségekben illetve infrastruktúra adottságaiban keresendő.

Az üzemeltetők igényei, elsősorban a költségek csökkentésével kapcsolatosak. Ennek fő elemei a jármű beruházási költsége, az üzemanyagok költsége, a gépjárművezetők bérköltsége, a rezsiköltségek, a jármű amortizációja, a jármű karbantartásának költségei valamint az adók és biztosítás. Az összes költséget egybevéve Total Cost of Ownership-nek (TCO) nevezi az iparág.

A társadalom elvárásai közé tartozik többek között a károsanyag kibocsájtás és a balesetek kockázatának csökkentése.

A Globális, Skálázható Haszonjármű Rendszerek projekt célja olyan jármű-biztonsági rendszerkomponensek és architektúra fejlesztése, amelyek választ adnak az elkövetkező évtized fent vázolt kihívásaira és egyúttal az üzemeltetői és a társadalmi követelményeket optimálisan elégítik ki.

Share