Innovációs fejlesztés NKFIH támogatással 2018-1.3.1-VKE-2018-00039

Innovációs fejlesztés NKFIH támogatással

IoT alapokon működő termék előállítási lánc és termék életciklus követés moduláris mintarendszerének kialakítása Big Data módszerek segítségével

A projekt célja olyan digitális alapokon nyugvó platform kifejlesztése, üzemeltetése, amelynek segítségével a hazai gyártóvállalatok sikeresen megvalósíthatják a folyamataikra a vertikális és horizontális integrációt. Ennek során olyan adaptív és integrált eszközkészlet kerül kifejlesztésre, aminek segítségével közép és nagyvállalatok meglévő, hagyományos termékfejlesztési, gyártási, anyagmozgatási és minőségbiztosítási környezeteit és az ezekhez szorosan kapcsolódó folyamatait fel lehessen emelni, fel lehessen „okosítani” az Ipar 4.0 szintjére. A felokosítás előfeltétele, hogy a környezet felkészítésre kerüljön az adatok gyűjtésére, feldolgozására és elemzésére, valamint az adatokból nyert információk alapján az adatokon alapuló döntések meghozatalára, beavatkozásra és vezérlésre. Ennek keretében tervezünk valós adatokon alapuló vizualizációt, információt előállítani a gyors értelmezhetőség, szimuláció és döntés előkészítés érdekében.

Az eszközkészlet alkalmazásának megközelítése az ún. digitális iker (Digital Twin) rugalmasan konfigurálható döntéstámogató és folyamatellenőrző rendszer létrehozásán keresztül valósul meg.

A digitális ikerpár egy olyan virtuális modellje egy folyamatnak, terméknek vagy szolgáltatásnak, mely segítségével összekapcsolható a valós, fizikai és a virtuális világ. A digitális ikerpár segítségével elemezni, monitorozni lehet a valós rendszereket annak érdekében, hogy megelőzzük a problémákat, rövidítsük a leállásokat vagy akár szimulációk futtatásával fejlesztéseket, végezzünk vagy előre tervezzünk.

A projekt során módszert dolgozunk ki a termékeink gyártási és üzemeltetési környezetében keletkező IoT logokból a rendszer működésének modellezésére és elemzésére. Az üzemi, működés közbeni visszacsatolás alapján válik lehetővé, hogy a valós adatokra épülő, testreszabott prototípusok, termékek kerülhessenek a későbbiekben kifejlesztésre és előállításra.

Szabványos protokollokkal rendelkező eszközök felhasználásával törekszünk arra, hogy a kifejlesztendő eszközkészlet megfizethető legyen. Ezért a fő szempont, hogy a toolkitben lévő szenzorok, egyéb eszközök ára elfogadható maradjon és a hozzáadott K+F és mérnöki tudással biztosítsuk a rendszer kiválóságát és versenyképességét.

A megcélzott területeken célunk a digitális alapokon működő termék előállítási lánc (Supply Chain) és termék életciklus követés moduláris mintarendszerének kialakítása és a magyarországi beszállítói KKV partnereinknél történő alkalmazás lehetőségeinek vizsgálata. Feltételezzük, hogy a projekt keretében ki tudjuk fejleszteni egy digitális alapokon működő termelésirányítási és felügyeleti rendszer működőképes és tesztelt prototípusát, amely kiterjeszthető a magyarországi vállalatokra, ill. a Knorr-Bremse nemzetközi cégcsoporton belül is.

További megcélzott terület a projekt során egy intelligens, szenzorokkal ellátott termékmodul prototípus fejlesztése, amellyel a termék életciklusa során a releváns adatokat kinyerve és visszacsatolva a fejlesztési környezetbe, termékeinket és rendszereinket biztonságosabbá tudjuk tenni az üzemeltetők számára.

A projekt során kidolgozásra kerül egy termelési terület (pl. gyártócella vagy szerelősor) digitalizált mintarendszere is.

A kialakítandó rendszer alkalmazhatóságának feltételeit alátámasztó kutatást a BME - Villamosmérnöki Kar - Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék kutatói végzik el és a kutatás eredményeinek függvényében a kialakítandó multi-domain rendszer elemeinek alapjait hozzák létre.

A Konzorcium további tagjaiként egy hazai KKV, a 4Sales System Kft. vesz részt az új eszközkészletek kutatásában, az alap eszközkészletek elemeinek és az informatikai csomag elemeinek definiálásában és ezek üzemi tesztjeiben.

Az NKFIH által támogatott projekt főbb adatai:

 • A projekt címe: „IoT alapokon működő termék előállítási lánc és termék életciklus követés moduláris mintarendszerének kialakítása Big Data módszerek segítségével”
 • A projekt azonosítója: 2018-1.3.1-VKE-2018-00039
 • A projekt időtartama: 2019.04.01. – 2022.09.30.
 • A projekt összköltsége: 1.924.110.923,- Forint
 • A támogatási összeg: 1.141.836.155,- Forint
 • A projekt megvalósítási helyszínei:
  - 1094 Budapest, Liliom utca 17. fszt. 1.
  - 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
  - 1238 Budapest, Helsinki út 105.

Bővebb információért keresse a projektvezetőt:

Fodor Attila
Mérnöki Szolgáltatások Osztályvezető
E-mail: Attila.Fodor@knorr-bremse.com
Tel: +36 70 944 5506

Share

Innovációs fejlesztés NKFIH támogatással